คั่นแม่เหล็ก Overband

ข้ามเข็มขัดคั่นแม่เหล็กคั่นแม่เหล็กม้วน, magnetic roll separator, สายพานคั่นแม่เหล็กสายพานลำเลียงคั่นแม่เหล็ก.