รอกสายสปริง

ที่ม้วนเก็บสายไฟม้วนเก็บสายไฟแบบยืดหดได้, retractable power reel, รอกแบบสปริงหด.