เศษเหล็กยกแม่เหล็ก

ยกแม่เหล็กกลม, อุปกรณ์ยกแม่เหล็ก, แม่เหล็กยกแม่เหล็กไฟฟ้า.