รอกม้วนสาย

รีลสายหด, รีลท่ออุตสาหกรรม, รีลสายขยาย.