แม่เหล็กยกอุตสาหกรรม

electromagnetic lifting device, magnetic lifting equipment, แม่เหล็กถาวรยกอุปกรณ์ยกแม่เหล็กไฟฟ้า.